Vår politik

Centerpartiet ingår tillsammans med Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna i den grönblå majoriteten som styr Stockholm under mandatperioden 2018–2022.

Karin Ernlund och Jonas Naddebo står i en trappa på Söder i Stockholm.

Karin Ernlund är ordförande för Centerpartiet i Stockholm, samt arbetsmarknads-, integrations- och idrottsborgarråd. Jonas Naddebo är kultur- och stadsmiljlöborgarråd.

Vi arbetar för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad.

Vi arbetar för att Stockholm ska vara en stad där människor trivs och vill bo, känner trygghet och framtidstro, vill bilda familj och åldras. Stockholm ska vara en öppen och modern stad med livskvalitet för alla stockholmare och där vi tar hänsyn till kommande generationer. Stockholm ska vara en stad med ren luft och rent vatten, rena gator och torg. Vi bygger en stad där alla invånares frihet och möjligheter ska värnas oberoende av deras bakgrund. Rasism eller hat har inget utrymme i vår öppna stad.

För oss är det viktigt att Stockholm är en rolig och levande stad där människor känner sig delaktiga och kan förverkliga sina drömmar. Vi fördjupar stadens samarbete med näringslivet så att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma i arbete. Vi arbetar också med att stärka stadens föreningsliv inom idrott och kultur för att att Stockholms invånare ska ha en meningsfull fritid.

Så styr vi i Stockholm

Centerpartiet har 8 av 101 mandat i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige sammanträder ungefär var tredje måndag i Stadshusets rådssal.

Vi har två borgarråd, vilket motsvarar kommunalråd i andra svenska kommuner: arbetsmarknads-, idrotts- och integrationsborgarråd Karin Ernlund samt kultur- och stadsmiljöborgarråd Jonas Naddebo. Borgarråden är chef för varsin rotel. Vårt kansli i Stadshuset består alltså arbetsmarknads-, idrotts- och integrationsroteln samt kultur- och stadsmiljöroteln.

Stadens verksamheter styrs av nämnder och styrelser. Stadsdelsnämnderna beslutar om lokala frågor i Stockholms tretton stadsdelsområden. Centerpartiet har 54 förtroendevalda i stadens nämnder, styrelser och stadsdelsnämnder.

Om du har ett förslag på hur du vill förändra eller förbättra något i din stadsdel är du välkommen att kontakta våra ledamöter i din stadsdelsnämnd.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.