Centerpartiet i älvkarlebys kandidater till kommunfullmäktigevalet 2018

Här hittar du Centerpartiet i Älvkarlebys kandidater till valet till kommunfullmäktige 2018.

1 Clarrie Leim, företagare, Älvkarleby
2 Agneta Lundgren, undersköterska, Gårdskär
3 Gun Johansson, tjänsteman, Skutskär
4 Gunnar Östlund, träarbetare, Gårdskär
5 Birgitta Thunholm, lärare, Älvkarleby
6 Nenne Jonsson, typograf, Skutskär
7 Kristina Freerks, leg. sjuksköterska, fil. mag., Älvkarleby
8 Mujo Ahmic, tågmästare, Skutskär
9 Hans-Erik Östlund, jordbrukare, Gårdskär
10 Viktor Östlund, barnskötare, Gårdskär
11 Inga Sandberg, lärare, Skutskär
12 Paul Wisén, egenföretagare, Skutskär
13 Agne Häggström, pensionär, Skutskär
14 Gunnar Ohlsson, pensionär, Älvkarleby

Relaterade nyheter