Östhammar
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Handlingsprogram 2014-2018
för
Centerpartiet i Östhammars kommun
Utveckling och välfärd
- genom långsiktigt hållbar tillväxt

Centerpartiet i Östhammars kommun har antagit följande handlingsprogram för
mandatperioden 2014-2018. Med det genomgående temat för programmet ” -
Utveckling och välfärd – genom långsiktigt hållbar tillväxt” vill vi forma framtiden –
där människor får växa!
Vi har i olika majoriteter lett det politiska arbetet i vår kommun under två mandatperioder.
Ett tydligt resultat är en ansvarsfull ekonomisk politik och att de flesta av
de frågor vi i Centerpartiet gick till val på har antingen genomförts eller påbörjats
under dessa åtta år.
Vad vi i Centerpartiet åstadkommit redovisar vi separat. För att ge tydliga besked till
väljarna om hur vi i Centerpartiet vill fullfölja och utveckla vår politik vill vi presentera
vårt handlingsprogram inom följande områden:
• Den gröna kommunen
• Den företagsamma kommunen
• Den öppna kommunen
• Den trygga kommunen
• Den lärande kommunen
Centerpartiet är berett att ta aktivt ansvar för att hela Östhammars
kommun ska leva och utvecklas genom att förverkliga våra idéer
för framtiden!

Antaget av kretsstämman 2014-02-13 och slutjusterat av kretsstyrelsen 2014-04-16