höststämma med nominering

Den 30 november
Plats meddelas senare

Helkväll. För mer information, hålltider och vägbeskrivning se kallelsen till stämman. Nedan finner du samtliga handlingar till stämman tre veckor innan stämman hålls.

  • Kallelse
  • Föredragningslista
  • Nomineringskommittéernas Förslag
  • Datum för nomineringsprocessen
  • Regler för nomineringsprocessen

Önskar du ta del av alla handlingarna fysiskt så går det bra att ringa eller mejla ombudsmannen. Du hittar kontaktuppgifter under fliken kontakter.