Digitaliseringen av vården

Digitalisering kan bli ett kraftfullt verktyg för att göra vård och omsorg mer individanpassad och därmed kvalitativ och trygg för varje unik patient. Den enskilde individen liksom vården ska ges möjlighet att använda digitala verktyg för att förbättra behandlingen och öka kontinuiteten. Patienten ska behandlas som en partner i en resa från sjukdom tillbaka till hälsa.

Genom digitala verktyg går det att skapa möjlighet till fjärrdiagnostisering och egenmonitorering av den egen hälsa. Genom digitala verktyg är det också möjligt att närmare följa och granska kvalitetsutvecklingen i vård och omsorg på ett effektivt sätt och därmed göra vården mer individanpassad och säker.

Helt nya möjligheter till mobil vård och omsorg öppnas upp och blir både snabbare och enklare när man kan träffa sin läkare i telefonen. Då slipper man den tid som det tar att åka fram och tillbaka till vårdcentralen och att sitta i väntrummet.
Genom digitala verktyg och ett bättre användande av medicinsk information finns stora möjligheter att förbättra allt ifrån patientsäkerhet, tillgänglighet och förebyggande vård till att ge människor större kontroll över sin egen hälsa och resa genom vården eller omsorgen.

Centerpartiet vill:

  • att digitala vårdbesök erbjuds där så är möjligt
  • att vårdcentraler ska erbjuda både fysiska och digitala besök
  • att fler enkla fysiska vårdbesök ska kunna bokas digitalt
  • att arbetet med digitala verktyg för individanpassad diagnostisering, behandling och monitorering utvecklas
  • att ny teknik och artificiell intelligens används för att utveckla vården och förbättra folkhälsan
  • att god tillgängligheten säkerställs oavsett vilket sätt patienten väljer att kontakta vården
  • att den digitala arbetsmiljön för regionens medarbetare ska vara god och att gränssnittet mot användaren ska vara användarvänligt

Relaterade nyheter