Digital infrastruktur

Tillgång till stabilt och snabbt bredband är en grundförutsättning för att länets invånare ska kunna arbeta och delta i samhällslivet.

Vi har kunnat se en snabb digitalisering och bredbandsutbyggnad, inte minst i vårt läns städer och tätorter, medan delar av landsbygden hamnat efter, något som ökar klyftan mellan dem som har eller inte har bra internetuppkoppling och mellan stad och landsbygd.

Region Uppsala har som mål att 100 procent av länets hushåll och företag senast år 2030 ska ha tillgång till bredband med hög hastighet, det vill säga minst 100 Mbit/s. Mätningar under senaste året visar tillfredsställande siffror för tätorterna men landsbygden, inte minst utanför tätorterna, släpar efter på ett allvarligt sätt.

Bredbandsföretagen har på många platser med lågt antal kunder konkurrerat med varandra, vilket lett till att inget företag får ihop tillräckligt många kunder för att kunna göra gedigna satsningar på utbyggnadsprojekt. Inte ens företag som beviljats stöd har fått ihop kalkylen i glest bebodda områden. Här måste regionen ta ett större ansvar för en verklig samordning som leder till utbyggnad i praktiken.

Centerpartiet vill:

  • att Region Uppsalas samordningsarbete för bredbandsutbyggnad förbättras samt att samverkan med bredbandsbranschen, kommuner och andra relevanta aktörer stärks.
  • att 100 procent av länets hushåll och företag senast år 2030 ska ha tillgång till bredband med minsta hastighet 100 Mbit/s

Relaterade nyheter