Vår vision för uppsala län

Uppsala län är fantastiskt. Från Skutskärs stränder i norr till Enköpings åkerlandskap i syd, från Färnebofjärden i väster till Östhammars skärgård i öst och i den eviga ungdomens stad, Uppsala, kryllar det av innovation, handlingskraft och framtidstro.

För Centerpartiet är det självklart att hela länet ska leva. Vi vill att du ska kunna bo och verka i hela länet och att du ska ha möjlighet att bestämma över ditt eget liv och din egen framtid. Genom grön och liberal politik kan vår region bli den bästa platsen i världen att leva på.

I Centerpartiets Uppsala län är miljö och hälsa i fokus. Vi satsar på innovativa idéer som bidrar till ett hållbart samhälle. Alla i vårt län ska ha närhet till vård och kunna få den hjälp de behöver. Genom en rättvis och smartare vård kan vi hjälpa och nå ut till fler.

Det ska vara enkelt för människor att starta företag och att få det att växa. Våra världsledande universitet ska kunna fortsätta att locka till sig talanger från hela världen. Alla människor ska kunna hitta ett jobb som passar dem, där de får utvecklas, och alla ska kunna hitta en bostad till ett rimligt pris som passar deras behov. Region Uppsala kan genom sitt ansvar för tillväxt och utveckling vara en viktig samlande kraft för att förverkliga den visionen.

Centerpartiet vill värna och utveckla länets attraktivitet och unika värden. Vi vill att vårt län ska vara en plats där det är lätt att leva roliga och hälsosamma liv. Uppsala ska vara en grön, företagsam och medmänsklig region där vi tillsammans skapar en bättre framtid.

Medan andra partier fastnar i populistiska icke-lösningar, politiskt spel och att göra kortsiktiga politiska poänger fokuserar vi på konstruktiva lösningar. Vi vill med beslutsamhet, handlingskraft och sunt förnuft verka för en ljusare framtid för hela Uppsala län, en framtid präglad av öppenhet, hoppfullhet och framtidstro.

Relaterade nyheter