Val TILL kommunfullmätige 2022

1. Sara Sjödal, 42 år, Finnanskommunalråd/Agronom, Orrskog
2. Lotta Carlberg, 47 år, Egenföretagare, Vendel
3. Erik Kolm, 65 år,, Lantrukare, Ugglebo
4. Björn Hellstedt, 59 år, Lantrukare, Halls
5. Yaqub Ahmed, 26 år, Integrationssamordnare, Tierp
6. Anna Ahlin, 54 år, Kalitets-och miljöchef, Vallby
7. Filip Håkansson, 47 år, Jurist, Tierp
8, Lars Lindgren, 68 år, fd Polisinspektör. Grönö
9. Rebecka Knutsson, 37 år, Gruppchef, Örbyhus
10. Bo Larssson, 72 år, Pensionär, Månkarbo
11. Mats Wikander, 78 år, Pensionär, Tierp
12. Pernilla Rollén Sjöström, 49 år, Ekonomi- och fastighetschef, Karlholmsbruk
13. Roger Henningsson, 54 år, Socionom, Karlholmsbruk
14. Leif Lindgren, 75 år, fd Lantbrukare, Valla
15, Faith Bwimba, 32 år, Undersköterska, Örbyhus
16. Gustav Berg, 64 år, Lantbruksavbytare, Eskesta
17. Eva Lindberg, 63 år, fd Kvalitetsansvarig, Grönö
18. André Furfält, 23 år, Studerande, Tierp
19. Helén Jaktlund, 67 år, fd Distriktsjuksköterska/verksamhetschef, Älby
20. Annelie Andersson, 67 år, Pensionär, Svanby
21. Anna Ohlström, 50 år, Lantbrukare, Valparbo
22. Erik Kihlén, 45 år, Civilingenjör, Orrekog

Val till Regionfullmäktige 2022

4. Lotta Carlberg, 47 år, Egenföretagare, Vendel
6. Yaqub Ahmed, 26 år, Ssamordnare, Tierp
12. Bo Larssson, 72 år, Pensionär, Månkarbo
17. Eva Lindberg, 63 år Kvalitetsansvarig, Grönö
19. Roger Henningsson, 54 år, Socionom, Karlholmsbruk

Val till Riksdagen 2022
1. Catarina Deremar, 56 år, Riksdagsledamot, Tierp
5. Yaqub Ahmed, 26 år, Ssamordnare, Tierp

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.