Akademiskas akut ska inte ligga i botten

Foto: Johan Alp / Region Uppsala

Akademiska sjukhuset har näst längst väntetider på sin akutmottagning i hela Sverige enligt en artikel i UNT. Hälften av patienterna har tillbringat mer än fyra timmar och 11 minuter på akutmottagningen. För enskilda patienter kan väntan bli betydligt längre än så. Det är uppenbart att det är något som inte är som det ska. Självklart kan det bli väntetider på en akutmottagning, där prioriteras ju alltid de som bedöms som mest sjuka. Det som är anmärkningsvärt är att väntetiden är så lång och att Akademiska sjukhuset är näst sämst av alla sjukhus. Enköping ligger bättre till, men är ju ett mindre sjukhus med ett mer begränsat uppdrag. Upplands Nyheter (2 mars)

Resultaten tyder på att det finns en hel del att göra. Men det är inte i första hand på akuten som akutmottagningens problem kan lösas. Till att börja med behöver det bli lättare att komma till vårdcentralen - risken är annars att man inte kommer till vården i tid, utan hinner bli akut sjuk och måste söka akutmottagningen eller att man söker sig till akutmottagningen för att det är det ställe där man kan komma in till vården inom timmar, istället för dagar eller till och med veckor för att komma till vårdcentralen.

Från Centerpartiet ser vi att det är viktigt att ändra på detta. Det ska vara möjligt att komma till vården snabbt, utan att behöva söka sig till Akademiska sjukhusets akutmottagning.

En av strategierna för att korta väntetiderna på akuten är därför att stärka upp jourmottagningarna runt om i länet och Närakuten i Uppsala. Att göra tvärtom, som när Socialdemokraterna och Miljöpartiet för ett år sedan föreslog att jourmottagningarna i Östhammar och Tierp skulle stänga på nätter och helger är hel fel väg att gå.

Det är också viktigt att den som behöver träffa en läkare faktiskt får göra det inom rimlig tid. Därför behövs en satsning på läkare på mottagningar runt om i länet som kan ta emot och som helst också känner sina patienter.

Det räcker dock inte att bara bygga ut den nära vården, det behövs också förändringar på Akademiska sjukhusets akutmottagning. Det behövs också ett förändrat synsätt. Vi behöver också se akutmottagningen som en spjutspetsverksamhet där de som är erfarna väljer att arbeta och arbeta kvar. För med den komplicerade och varierande strömma av patienter som besöker en akutmottagning så är den kunskap som bara kan vinnas genom erfarenhet oerhört viktig. Där tror jag att det finns mycket att göra för att göra akutmottagningen till en mer attraktiv arbetsplats.

Akademiska sjukhusets akutmottagning ska inte ligga i botten!
Johan Örjes (C)
Regionråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.