Uppsala regiongrupp
Centerpartiet lokalt
  • / Vad vi vill

Vad vi vill

Närodlad politik för Uppsala län

Centerpartiets politik i regionen styrs av Centerpartiets länsprogram. Den 30/11 2017 antog Centerpartiet i Uppsala län ett nytt länsprogram. Du finner det i sin helhet nedan och till höger uppdelat i de olika sakpolitiska områdena.

Centerpartiets länsprogram (pdf): Länsprogram 2018-2022 Vi ser hela länet