Vad vi vill

Närodlad politik för Uppsala län

Centerpartiets politik i regionen styrs av Centerpartiets länsprogram. Du finner det i sin helhet nedan och till höger uppdelat i de olika sakpolitiska områdena.

Centerpartiets länsprogram (pdf): , 788.5 kB.Länsprogram 2022-2026 , 349.4 kB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.