Allt hänger ihop

Allt hänger ihop – värderingar man har i samhället ska också speglas i kyrkan och bland dem som ställer upp i kyrkovalet nu på söndag. Det gäller särskilt för dem som är medlemmar i Svenska kyrkan och där har rösträtt.

Därför känns vissa nomineringsgruppers högljudda argumentation för vilka som får vara förtroendevalda i kyrkan olustig.

För mig är det inte konstigt att olika dimensioner ryms i en och samma människa; ett engagerat uppdrag i kyrkan, vid sociala misärer, om viktiga värden i samhällsdebatten. Jag är övertygad om att det inom alla människor finns politiska åsikter. Men det blir oberäkneligt när man klär sig i nomineringsgrupper som POSK och Frimodig kyrka. Jag utgår ifrån att de som röstar på s.k. icke-politiska grupper inte avstår från att delta i samhällsdebatten utan också går och röstar i ordinarie val till kommun, region och riksdag.

Drivkraften måste vara att det finns ett intresse för det kyrkliga arbetet. Det in­tresset finns hos många medlemmar i Centerpartiet. Ibland sprids en bild av att de förtroendevalda bestämmer vad som ska sägas i predikstolen/ambon. Så är det inte, det finns tydliga gränsdragningar mellan vig­ningstjänster/präster-diakoner och förtroendevalda.

En del av uppdraget som förtroendevald är att fördela resurser som måste finnas för att våra präster ska kunna sköta det arbetet. Ansvar ska också tas för våra kyrko- och andra byggnader, kyrkogårdar, anställda, internationellt- och diakonalt arbete, hjälp i flyktingfrågor, administration mm. Om vi inte har demokratiskt valda förtroendevalda som ansvarsfullt tar denna uppgift vet jag inte hur det skulle gå.

Många centerpartister är beredda att ta detta ansvar. Vi kan det, vi är vana vid det. Därför finns vi också med som nomineringsgrupp i kyrkovalet. De värderingar som ligger till grund i vår ideologi bär också i den kyrkliga verk­samheten. Alla människors lika värde. Lokalt engagemang. En kyrka för alla / en öppen folkkyrka. Kulturansvaret. Ordning och reda

Nomineringsgruppen POSK skriver i en intervju: ”Man ska ha kyrklig förankring om man ska fatta beslut som påverkar församlingar.” Så är det, och det gäller också för nomineringsgruppen Centerpartiet.

Vi står upp för en öppen, välkomnande kyrka. Gå och rösta på söndag, du får X:a för 3 kandida­ter och i kyrkovalet har alla medlemmar i Svenska Kyrkan rösträtt från 16 år.

INGA ALM (C)
Ledamot Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige samt Kyrkofullmäktige i Alunda församling
Vice ordf Beredningen för äldre och funktionsnedsatta och ers i Regionfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.