Hela länet ska leva och utvecklas

Bild

Sommaren är här och en mycket händelserik regionpolitisk vår går mot sitt slut. Vi i Centerpartiet har under våren visat tydligt att vi är det enda parti i region Uppsala som ser och bryr sig om att hela Uppsala län ska leva och utvecklas. Nedan följer några exempel som visar på hur vi har kämpat för en närmare vård, en tryggare, säkrare och en mer miljövänlig kollektivtrafik och för infrastruktur i hela länet. Upplands Nyheter (22/6-2017)

I början av våren fick de boende i Tierp och Östhammar ett plötsligt besked att öppettiderna till jourmottagningarna halverades. Boende i Morgongåva och Rasbo fick också reda på att de kommer stå utan både distriktssköterskemottagning och vårdcentral. De rödgröna i regionen ville fortsätta att centralisera vården till Uppsala tätort och lämna hela norra länsdelen utan akutmottagning nattetid. Detta ledde till en kraftfull mobilisering av Centerpartiets regionpolitiker och de boende för att bevara jourmottagningarna nattetid och mottagningarna på landsbygden Efter mycket protester och motstånd drog de rödgröna i april tillbaka sitt beslut och de boende i Tierp, Östhammar, Rasbo och Morgongåva har nu fått behålla vården närmare sig. Kampen slutar dock inte där och det finns definitivt mer att göra för att flytta vården närmare medborgarna. För oss i Centerpartiet är det självklart att det bland annat ska bli lättare att driva mindre vårdcentraler även på landsbygden för att vården ska komma närmare medborgarna.

I slutet på maj presenterade Centerpartiet i Region Uppsala sitt förslag till regionbudget. Den innehöll inte bara satsningar för en närmare vård utan även flera satsningar på kollektivtrafiken. Vi höjde ambitionen och satte upp målet om en helt eldriven stadsbussflotta 2030 och en helt eldriven tätortstrafik i Enköping och Håbo redan 2025. Utöver detta fanns det flera förslag för att göra det mer attraktivt att resa kollektivt även på landsbygden. Exempelvis med anropsstyrd skolbusstrafik även på helger och lov och en upprustning av busskurerna på landsbygden. Vi vet att kollektivtrafiken måste vara tillgänglig både i tätorten och på landsbygden.

I början på juni visade även de styrande i vår region att de inte ser till behoven i hela länet. Istället för att i länets transportplan satsa på att göra hela väg 288:an mötesfri mellan Gimo och Börstil och se till att det blir möjligt att göra till exempel Almungevägen och vägen från Östervåla till Uppsala mer trafiksäkra väljer man att lägga 200 miljoner kronor på spårväg eller spårvägsliknande system inne i Uppsala stad. Centerpartiet anser att det är en självklarhet att de som är i behov av välfungerande länsvägar också får det. Centerpartiet vill ha en mötesfri väg hela vägen fram till Östhammar och flera åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten på länets vägar.

Vi går nu in i en förhoppningsvis härlig sommar. Vi i Centerpartiets regiongrupp kommer självklart också ta lite välbehövd semester men kommer tillbaka i augusti och är då mer redo än någonsin för att driva på ännu hårdare för en närmare vård, en tryggare, säkrare och miljövänligare kollektivtrafik och för en regional utveckling som gynnar hela Uppsala län.

Johan Örjes
Regionråd (C)Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.