Levande landsbygd för att hela Sverige ska leva

Centerpartiet har alltid arbetat för att hela landet ska leva och det fortsätter vara vår ledstjärna. Det innebär att vi värnar om vår infrastuktur och dess fortsatta utbyggnad. Vi behöver fortsätta bygga ut vår spårbundna trafiks möjligheter. I vårt närområde är Dalabanan en viktig livsnerv för den tunga stålindustrin i Dalarna med omnejd. Mötesfria vägar behövs där vi saknar järnvägsförbindelser. Upplands Nyheter (17/11-2017)

Exempel på detta är utvecklingen av väg 288 som är en viktig livsnerv för boende och näringslivet i Östhammars kommun.

Vägarna 55 och 56 är också vägar som behöver färdigställas till mötesfria vägar så att hela vår region ska kunna fortsätta att utvecklas, både för vårt näringsliv och boende i regionen. Våra kommuner i regionen fortsätter stimulera till befolkningsökning genom byggande av bostäder samt att servicen utvecklas både inom barnomsorg, skola och äldreboende. Här behöver Region Uppsala bygga ut sin service inom sjukvård med vårdcentraler som kan möta invånarna på ett sätt som gör att närvård mellan kommun och region kan utvecklas, framför allt för våra äldre. Vi behöver också se över vårdcentralernas öppettider så att servicen finns när våra invånare kommer hem på kvällen från sina arbeten och behöver få en läkartid. Idag behöver många ta ledigt halva dagen för att besöka vårdcentralen.

Centerpartiet har inte ändrat sig, för oss är det självklart att stad och land ska kunna gå hand i hand.

En levande landsbygd behövs för att vår region ska kunna fortsätta utvecklas.

Nu går vi in i ett valår. Centerpartiet rustar sig för att tillsammans med de övriga allianspartierna komma tillbaka i majoritet och på ett konstruktivt sätt justera kursen så att region Uppsala blir en region där vi kan återfå service i hela regionen.

Det är Du som läser detta och har åsikter som gagnar vår regions utveckling. Kom på centerpartiets möten runt om i vår region och gör din röst hörd!

Rolf Edlund (C)

Ersättare i regionfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.