När ska S ta bort SIN tågträngselavgift

Socialdemokraterna har höjt trängselavgiften på tåg med 66 procent. Innebär S-kritiken mot M att avgiften nu slopas? UNT debatt (25/9-2017)

Det märks att vi närmar oss valet. Socialdemokraterna blir allt mer desperata. I UNT 24/9 har till exempel infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) tillsammans med ytterligare ett antal socialdemokrater skrivit en debattartikel med rubriken ”Urspårat M-förlag”. Artikeln handlar om ett förslag till Moderaternas stämma om banavgifter.

Förslaget från Moderaterna har stora brister, och skrivningarna om banavgifter är inte de bästa, men Socialdemokraternas kritik faller ändå hårdast på dem själva.

I artikeln kritiserar Socialdemokraterna det de kallar "trängselskatt" eller "trängselavgift" på tåg. De skriver bland annat: "Sträckan mellan Uppsala och Stockholm är en av Sveriges mest trafikerade sträckor. Genom en trängselavgift på tåg i rusningstid kommer denna sträcka drabbas extra hårt och konsekvenserna kan bli färre avgångar och dyrare priser."

Problemet med denna skrivning är att det redan i dag tas ut en "trängselavgift" på sträckan.

Detta framgår av Järnvägsnätsbeskrivning 2018 där man kan läsa följande: "Passageavgift tas ut för tilldelade tåglägen på delar av järnvägsnätet i Stockholm, Göteborg och Malmö, helgfria vardagar, måndag–fredag, klockan 06.00–09.00 och 15.00–18.00”.

Jag kan möjligen förstå att lokala politiker (och Moderaternas partistyrelse) inte har koll på detta, men infrastrukturministern borde väl åtminstone veta att den typ av avgift som han kritiserar tas ut av det Trafikverk han är ansvarig minister för.

Och kanske också att denna avgift höjts kraftigt under den tid som Socialdemokraterna och Miljöpartiet styrt i Rosenbad. Ökningen av avgiften 2018 jämfört med 2015 är hela 66 procent!

Om nu infrastrukturminister Eneroth anser att denna typ av avgifter är skadliga är den självklara frågan om när regeringen avser att slopa den ”trängselskatt” som belastar tåg mellan Uppsala och Stockholm.

Johan Örjes, regionråd (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.