Nu får det vara nog

Nu får det vara nog med neddragningar på den förebyggande och rehabiliterande vården! Först centraliserades all rehabilitering till Uppsala! Sen drar man ner på BUP, barn-och ungdomspsykiatrin, till ett minimum, med ett team som kommer en dag /vecka.

Detta gäller för den Södra länsdelen,Enköping - Håbo. Medan Norra länsdelen blir hänvisade till Uppsala helt och hållet! Jag hoppas att ni tar ert förnuft tillfånga och inser faran för de barn/ ungdomar som inte får " prathjälp" eller sin medicin i tid!

Jag kan förutse att det blir ökade kostnader i slutändan och onödig oro hos anhöriga! Det är bra att man kan få åka taxi /sjukresa! Men det ersätter inte den trygghet som barnen känner när de får gå till det ställe de är vana vid och träffa den/de som de känner igen! Det är inte säkert att barnen/ungdomarna får träffa samma person varje gång!


Nu får också Hälsoäventyret flytta på sig, från centrala, för användandet anpassade lokaler, till andra lokaler, eventuellt på Kungsgärdet!

Där får man börja om från början med uppbyggnad av verksamheten! Till juni 2016 skall lokalfrågan vara löst, enligt landstingsservice. I mars 2015 gjordes en behovsinventering av lokaler för olika ändamål och den här frågan var uppe redan då!

Vad personalen på Hälsoäventyret är oroliga över är, dels att det blir ett långt uppehåll vid lokal-och anpassningsbytet! Dels att kommunikationerna blir sämre, när man måste byta färdmedel, då det blir en längre väg att gå från bussar och tåg, än det är idag. Det sistnämnda drabbar i första hand förskole - och lågstadieklasserna som har en ganska kort skoldag, där de här aktiviteterna ska läggas in! Därtill kommer resan tur-och retur som för elever från Södra länsdelen kan ta en timme, åt vardera hållet.

Hälsoäventyrets personal är också mycket nöjda med den hyresvärd man har i dag!

Konsekvensanalys skall göras och frågan bör också komma upp till Barn - och Ungdomsnämnden! Den instiftades vid regimskiftet och skall granska alla beslut som tas i landstingsfullmäktige. Där barns -och ungdomars behov särskilt skall beaktas! Vi tar för givet att Hälsoäventyren i Tierp och Östhammar får vara kvar i nuvarande form-och omfattning! Hälsoäventyret i Bålsta fortsätter som vanligt!

Ingegerd Andersson ( C ) ersättare i landstingsfullmäktige

och med i Barn /ungdomsnämnden.Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.