Nytt Vårdcentrum i Tierp

Region Uppsala kommer att under de närmsta tre åren investera drygt tre miljarder kronor i nya fastigheter. Tyvärr kommer inga av dessa pengar spenderas på Tierps vårdcentrum. Detta är mycket olyckligt. Arbetarbladet 21/8-2017

För det första är den nuvarande byggnaden i det närmaste fallfärdig. Den kräver ständiga renoveringar och arbetsmiljön är inte acceptabel. Pengar som hade kunnat gå till vård går till att täta läckor i vattenledningar som borde ha bytts ut för länge sedan.

För det andra är det nödvändigt att bygga ut primärvården i Tierps kommun, men även utöka tillgängligheten till sjukhusspecialister. Den bästa vården är ofta den som kan ges där patienterna bor, men av tradition har mycket vård koncentrerats till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det är hög tid att ändra på detta synsätt och ge mer vård i patienternas närhet för att inte tvinga dem att uppsöka det överbelastade Akademiska.

Men om denna angelägna och stora reform ska kunna genomföras måste det finnas ett hus att faktiskt bedriva vård i. Den byggnad Region Uppsala har idag duger inte till det.

I juni antog regionfullmäktige ramarna för kommande fastighetsinvesteringar. Tyvärr avsattes inga pengar för ett nytt vårdcentrum i Tierp. I den rödgröna ledningens interna arbetsmaterial kan man tydligt läsa att planen är att en ombyggnad kan påbörjas först 2024.

Från alliansens sida ställer vi oss mycket kritiska till Socialdemokraternas och Miljöpartiets hållning i frågan. Vi förstår inte hur mer vård ska kunna förläggas till en byggnad som ständigt behöver akuta reparationer.

Vi vill därför att Region Uppsala snarast möjligt ser över vilka möjligheterna är för att bygga ett nytt vårdcentrum i Tierp. Antingen genom en renovering eller nybyggnation.

Stefan Olsson (M), regionråd

Lina Nordquist (L), regionråd

Johan Örjes (C), regionråd

Anna-Karin Klomp (KD), regionråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.