Stoppa förslaget om nattstängt på Tierps akuten

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Uppsala planerar att stänga akuten vid Tierps Vårdcentrum sena kvällar och nätter, på helger gäller det även tidiga kvällar. Beslut kommer att tas redan 30 mars i Vårdstyrelsen. (Arbetarbladet 10/3-2017)

Beslutet kommer att fattas snabbt efter att det presenterats via ett pressmeddelande, utan en bred beredning i den nya samverkansstrukturen mellan regionen och länets kommuner. Stängningen kommer ske från och med september i år. I förslaget ska även akuten i Östhammar få samma begränsade öppettider, det kompletteras med ytterligare begränsningar av primärvården utanför Uppsala genom att Rasbo vårdcentral samt distriktssköterskemottagningen i Morgongåva föreslås läggas ned helt.

Vi i Centerpartiet kräver ett stopp för detta förslag. Det är inte rimligt att hela Norduppland saknar akutmottagning 10 respektive 15 av dygnets timmar (vardagar/helger).

Politik brukar ta tid, det går alldeles för långsamt för det mesta. Anledningen till att det tar tid är till demokratins fördel. Förslag ska stötas och brytas mot varandra av såväl tjänstemän som av politiker och i bästa fall öppnas processen också upp för medborgarnas synpunkter. Efter att berörda och olika politiska inriktningar fått säga sitt fattas majoritetsbeslut. Det finns då oftast tid till att göra om och göra rätt, om man vill. I detta fall pekar ärendeberedningen på att S och M bestämt sig att istället snabbt riva bort stora delar av akutöppettiderna vid Tierps Vårdcentrum likt ett gammalt plåster.

Förslaget måste stoppas och istället ska vi fundera på hur vi kan använda primärvården runt om i länet på bästa vis för att erbjuda nära vård. I den statliga utredningen Effektiv vård (SoU 2016:2) föreslås primärvården få ett tydligare akutuppdrag. Utredningen skriver bland annat: ”Primärvården ska vara lätt tillgänglig för befolkningen under dygnets alla timmar”. Har Socialdemokraterna och Miljöpartiet helt missat att läsa utredningen eller vill de inte ha effektiv vård? Det är dumt att plocka bort befintliga strukturer som kan utvecklas till morgondagens goda lösningar. Men det är just vad de rödgröna föreslår, alla akutfall ska till Uppsala utanför kontorstid.

Som skäl anges att en massa pengar kan sparas i primärvården. Men vi måste ha ett helhetsperspektiv, både på patienter och på pengar! Har alla besök på akutmottagning i annan region räknats in i kalkylen? Gävle ligger flera mil närmare oss än Uppsala. Har akutmottagningarna i Uppsala plats för att serva Nordupplands invånare med akutmottagning när behov uppstår? Vad vi vet är det mer än fullt där redan nu. Finns det ambulanskapacitet som kan täcka upp då fler ser det som ett tvunget alternativ när ingen akutmottagning finns? Nä, det ingår inte i den rödgröna planen.

Vi ser att Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag kommer ställa stad mot land ytterligare och kraftigt försämra grundtryggheten för oss som bor i Norduppland. Vi kräver att förslaget stoppas och att fokus läggs på att utveckla den lokala akutsjukvården inom primärvården istället för att avveckla den.

Kristina Freerks (C)  ersättare Vårdstyrelsen

Sara Sjödal (C)  ledamot Sjukhusstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.