Viktigt med fysisk och mental träning

Jag har nyligen läst en rapport om att ”all form av
regelbunden fysisk träning minskade både upplevda depressiva symtom och
diagnostiserad depression hos äldre. Det är resultat från 18 enskilda
forskningsstudier med totalt 1 063 deltagare”.

Forskarna har jämfört olika former av fysisk träning med
varandra, och har också jämfört effekten av fysisk träning med andra
aktiviteter, som att läsa tidningen, att få besök eller att delta i
hälsoundervisning.
Ledarledd träning visade på bättre effekter på depression
och depressiva symtom än träning på egen hand. Bäst effekt sågs för
träningsformerna Tai chi och Qi gong som ger både fysisk och mental träning.Pensionsorganisationer och patientorganisationer har en viktig roll. De hjälper sina medlemmar att bryta ensamheten och isoleringen genom sina utbud av fysisk aktivitet. Exempel på aktiviteter: bridge, bangolf, bowling, boule, lindans, sittgympa, stavgång, vattengympa, resor inom och utomlands och olika kulturella aktiviteter.

Fysisk aktivitet minskar risken för psykisk ohälsa och ökar välbefinnandet. Det är viktigt att motverka långa perioder av stillasittande, eftersom stillasittande i sig är en riskfaktor för hälsan, även bland personer som i övrigt är fysiskt aktiva. Fysisk inaktivitet finns med bland de tio främsta riskfaktorerna i Sverige för förlorade friska levnadsår.

Många äldre har förlorat sitt livs partner och blivit ensamma och isolerade. Ibland är det självvalt och ibland är det på grund av olika sjukdomar.

Det finns olika frivilliga organisationer som kan hjälpa till t.ex. Diakonicentrum har ledsagarservice, Röda Korset erbjuder besök och medföljare i Uppsala och i Enköping. Besök och medföljare finns till för de som själv vill välja när de vill ha sällskap eller vara ensamma. Dem är till dig som vill ha lite sällskap över kaffet medan andra uppskattar en trevlig promenad med en medmänniska. Du kan få medföljare/sällskap genom Röda Korset, Diakonicentrum även till läkaren, tandläkaren eller frisören.

Vi i Centerpartiet hoppas att flera äldre kan få hjälp av frivilliga organisationer, Diakonicentrum och Röda Korsets besök och medföljare verksamhet så att det täcker hela länet. Många gamla bor i landsbygden i Uppsala Län som behöver insatser av frivilliga. Flera kommuner i länet saknas frivilliga som kan starta eller ta över frivilliga besöks verksamheten. Det behövs intresse från kommunerna att hjälpa och stödja de som vill bidra med frivillig hjälp.

Uppsala kommun har givit ut Seniorguiden som ger information till äldre om kommunal service och andra aktiviteter och upplevelser i Uppsala.

Som Centerpartist och medmänniska tycker jag att vi kan hjälpa varandra med små medel. Vi kan hjälpa våra äldre att få kontakt med olika organisationer. Vi kan hjälpa själva eller fråga våra bekanta, gamla arbetskamrater, grannar om de vill följa med på olika aktiviteter eller om de vill komma med på promenad. Vi kan bjuda in varandra på fika. Har ni tänkt på att det finns människor som inte har någon att prata med i veckor.

Alla vi behöver samhörighet, vi behöver underhålla gamla relationer och ibland behöver vi hjälp att komma i kontakt med andra. Vi behöver känna att vi är behövda även om vi har svårt att utföra visa aktiviteter själva.


Aranka Botka Ncomo (C )

Ledamot i Uppsala Läns LandstingBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.