Nytt ledarskap för Region Uppsala

Den 9 september har Du möjligheten att välja ett nytt ledarskap för Region Uppsala. Då har alla invånare i Uppsala län chansen att säga sitt och vara med och bestämma om den politiska riktningen de kommande fyra åren. Efter fyra år med en rödgrön politisk ledning är det tydligt att det krävs ett nytt ledarskap för Region Uppsala. Upplands Nyheter (24/8-2018)

Det finns mycket som är bra i Region Uppsala. Vi har en sjukvård i världsklass och oavsett om du besöker din vårdcentral, den högspecialiserade vården på Akademiska sjukhuset eller lasarettet i Enköping så kan du räkna med att få en god vård av mycket kompetent personal.

Men det finns också problem. Vårdköerna växer, långa väntetider, stängda vårdplatser på grund av personalflykt gör att man idag inte kan lita på att få vård i rimlig tid. Antalet patienter som väntat mer än tre månader på operation eller åtgärd har ökat med över 60 procent på fyra år. Vi tillhör bland de sämsta i Sverige när det gäller att få träffa läkare inom sju dagar och det har blivit allt svårare att komma fram till sin vårdcentral.

Centerpartiet vill ändra på detta. Vi vill ha en närmare mer tillgänglig vård. Basen i svensk sjukvård ska vara primärvården som ska finnas nära och vara väl utbyggd över hela länet och finnas tillgänglig oavsett var man bor. Därför behöver vi flytta ut vård som inte behöver göras på sjukhus till primärvården. Men för att det ska lyckas så måste vi se över ersättningssystemen och hur vi fördelar resurserna. Primärvårdens andel av budgeten för hälso- och sjukvård måste öka.

På nationell nivå vill vi förenkla regelverket så att fler läkare ska kunna starta små personägda vårdcentraler. Då kan det också bli lättare att få vård på landsbygden. Vi behöver både små och stora vårdcentraler och mindre mottagningar. Vi vill se fler närmottagningar på fler orter, som exempelvis i Söderfors, Skokloster och Vattholma. Vi behöver också bli bättre på att utnyttja de digitala möjligheter som finns, dels för de patienter som inte behöver den fysiska vårdkontakten men framförallt för att vårdpersonal ska kunna lägga sin tid till patienter som behöver det.

Region Uppsala har idag stora problem att rekrytera och behålla vårdpersonal. Mycket handlar om att lyssna mer på dem som jobbar i vården och att de får ökade möjligheter att påverka sitt arbete. Ansvar och befogenheter ska finnas långt ner i organisationen. Regionen behöver bli bättre arbetsgivare så att vi får personal som trivs och som känner att de gjort ett bra jobb när de går hem för dagen.

Höstens val är ett vägval även på andra sätt. Sverige och Region Uppsala behöver ett ledarskap som står för medmänsklighet, öppenhet och jämställdhet, och tar kampen mot främlingsfientlighet och extremism. Låt oss välja en väg som tar oss framåt.

Annika Krispinsson (C)
1:a namn norra landstingsvalkretsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.