Centerpartiet fortsatt kritiska till utbyggnadsplaner i Sydöstra stadsdelarna

Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Moderaterna presenterade under torsdagen en uppgörelse om utbyggnaden av Uppsalas sydöstra stadsdelar. Centerpartiet är fortsatt kritiska till utbyggnadsplanerna, även om vissa förbättringar görs i och med fyrpartiöverenskommelsen.

- De centrala delarna i utbyggnadsplanerna är oförändrade. Det ska fortfarande byggas 21 500 nya bostäder, befintliga bostadsområden ska förändras radikalt och stora arealer åkermark och naturreservatsnära skog ska bebyggas. Det kan vi inte ställa oss bakom, säger Centerpartiets gruppledare Jonas Petersson.

Centerpartiet förordar en grön och varsam utbyggnad av Uppsala och vill att hela kommunen ska leva och växa. Som enda parti röstade Centerpartiet därför emot utbyggnadsplanerna när kommunfullmäktige tog ställning till dem 2018, med hänvisning till bland annat att all utveckling koncentreras till kommunens södra delar.

Överenskommelsen mellan de fyra partierna innebär bland annat att det blir fler småhus än i ursprungsförslaget, möjlighet att köra fossilfri biltrafik över en ny bro över Fyrisån samt en mindre bostadssatsning på landsbygden.

- Flera av punkterna i överenskommelsen är klara förbättringar av ursprungsförslaget och ligger i linje med delar av vår kritik. Men även om förändringarna är bra så är de i huvudsak bara justeringar av detaljer i utbyggnadsplanerna. Vi i centern är inte villiga att sälja oss så billigt. Ska vi kunna ställa oss bakom utbyggnaden behöver exploateringen bantas med flera tusen bostäder för att stadsdelana ska bli samhällen och inte bara hus, fortsätter Petersson.