Distriktsstyrelsen sammanträder

Motionsgenomgång inför stämman

Distriktsstyrelsen sammanträder och går igenom motioner inför partistämman i Malmö.

OBS! Lördag. Preliminär tid 9-17. Plats meddelas senare.