Politik och vision


Vår politik

Levande landsbygd

 • Se över kommunens beredskap för livsmedelsförsörjningen
 • Landsbygdsrådgivare som utvecklar landsbygden
 • Stärkt ägande/brukanderätt och en realistisk rovdjurspolitik

Näringsliv, samhälle och tillväxt

 • Planera för attraktiva boenden och ny industrimark
 • Ökat samarbete mellan skola och näringsliv
 • Företagande ska vara smidigt och enkelt

Infrastruktur

 • Arbeta för att höja standarden på E18, 172:an och 177:an m fl
 •  Se över kriterierna för bidrag till enskilda vägar
 • Ökade möjligheter för fler cykelvägar

En satsning på barn och unga är en satsning på framtiden

 • Fortsätta renovera våra skolor och förskolor
 • Vara lyhörda för barn och ungdomars behovi en snabbt föränderlig värld
 • Kulturskola för årskurs 1-9
 • Satsa på att barn och ungdomar hittar det roliga med att läsa för att öka läsförmågan

Ensam är inte stark – det gäller oss alla

 • Verka för ökat välmående för alla invånare
 • Skapa mötesplatser för social gemenskap
 • Minska det digitala utanförskapet
 • Verka för ökad myndighetsnärvaro

VÅR VISION:

 • Ett tryggt och inkluderande samhälle där alla bidrar till utveckling och välfärd.
 • Alla ska ha möjligheter till ett gott och hälsosamt liv.
 • Tillgång till en trygg och väl fungerande äldrevård samt sjuk- och eftervård.
 • Alla elever når ett slutbetyg som ger möjlighet till vidare studier och arbete.
 • Ungdomars kulturintresse uppmuntras.
 • Enklare att kontakta arbetsförmedlingen, försäkringskassan och andra myndigheter.
 • Ett ökat företagande och ett företagsklimat som ligger i topp.
 • Plan för i vilka områden det kan byggas strandnära och vilka som ska skyddas.
 • Hållbarhet och tillväxt går hand i hand.
 • Ordning och reda i kommunkassan för utveckling och framtidstro.

Vi välkomnar alla att vara med i bygget av vår vision för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som vi med stolthet kan lämna över till våra barn och barnbarn.

 


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.