Kontaktpersoner

Ordförande för Centerpartiet i Arvika är Helen Kensby.
Kontakt: helen.kensby@outlook.com

Gruppledare för Centerpartiet i Arvika är Mona Smedman.
Kontakt: mona.smedman@centerpartiet.se