Förtroendevalda i kommunen

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter

Birgit Sturesson

Maria Svedinger Andersson

Bo Johansson

Ersättare

Göran Johnsen

Kommunstyrelsen (Fram till 31/12)

Ordinarie

Birgit Sturesson

Ersättare

Bo Johansson

Revisionen

Olov Jonsson, ordförande

Ann-Britt Stridh, ledamot

Jävsnämnden

Arne sturesson