Förtroendevalda i kommunen

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter

Bo Johansson (gruppledare)

Maria Svedinger Andersson

Ersättare

Birigt Sturesson

Göran Johnsen

Kommunstyrelsen

Ordinarie

Bo Johansson

Ersättare

Maria Svedinger Andersson

 

Jävsnämnden

Mats Pettersson