Styrelsen

Ordförande

Birgit Sturesson

Vice ordförande

Bo Johansson

Kassör

Göran Jonsen

Ledamöter

Mats Pettersson

Arne Sturesson

Suppleanter

Dan Selnert


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.