Grums
Centerpartiet lokalt

Styrelsen

Ordförande

Birgit Sturesson

Vice ordförande

Göran Jonsen

Kassör

Maria Svedinger Andersson

Ledamöter

Bo Johansson

Lars-Åke Engdahl

Eva Sidenvall

Anders Johansson

Suppleanter

Adam Andersson

Dan Selnert