Barn och utbildning

Bild

Barn och utbildning är en bred och viktig del av kommunens ansvar. Alla ska ha tillgång till en bra skola och våra barn ska få den bästa omsorgen vi kan ge. Det innebär att vi ska satsa på personal både inom barnomsorgen och skolan.

Utbildning

Vi brinner för en skola för alla. Det ska vara en skola som ser alla elever. För att vi ska kunna växa som kommun och framförallt för att våra barn och ungdomar ska ha möjlighet till vidareutbildning och så småningom en försörjning måste fler gå ut med godkända beyg och behörighet till gymnasiet. För att få en skola i framkant behöver vi satsa på lärare och annan skolpersonal. Det tillsammans med att vi satsar på små enheter som våra byskolor ger en skola för alla .

Barnomsorg

Inom barnomsorgen ska våra pedagoger och barnskötare ha en rimlig chans att ta hand om våra barn. Barngrupperna får inte vara för stora och lokalerna måste vara ändamålsenliga.Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.