Vår politik

Vår politik

Centerpartiet Ransäter-Munkfors vill ha en trygg kommun där man kan leva ett gott liv både på landsbygden och i tätorten med bra skolor och äldrevård, valfrihet i boende, blomstrande företag, bra kommunikationer samt en utvecklande kultur och turism. Både landsbygd och tätort behövs för att utveckla Munkfors-Ransäter. Med detta skapar vi en kommun man vill stanna i och flytta till!

Goda möjligheter till att etablera företag
Det ska vara lätt att starta företag i vår kommun. Vi vill ha ett blomstrande näringsliv som utvecklas både i en lokal marknad och även är konkurrenskraftig nationellt/internationellt. Ett centrum där affärer och människor trivs. Att det finns mark för etablering och i förlängningen ett industrihotell är något vi vill verka för.

Bra boende och fler alternativ
Både som ung och äldre ska du kunna bo bra i hela kommunen. Särskilt behövs fler attraktiva boendeformer även i Ransäter. Vi kommer att driva på för att översikts- och detaljplaner skall möjliggöra detta! Bra kommunikationer och god standard på vägarna är nödvändigt och en viktig fråga för oss.

Trygg skolgång och äldreomsorg
Vi behöver fortsätta utveckla förskola, skola och äldreomsorg. Med fler attraktiva boendeformer i Ransäter behöver även Ransäters förskola vidareutvecklas.

Bättre kommunikationer
Bra kommunikationer och god standard på vägarna är nödvändigt och en viktig fråga för oss. Det behövs bra kommunikationer till och från, samt inom hela kommunen. Detta innefattar både vägar och kollektivtrafiken där vi vill verka för en anropsropsstyrd trafik för att öka tillgängligheten. En trygg ambulanssjukvård är viktigt. Vi skall säkerställa att vårt väl utbyggda fibernät finns kvar för att möjliggöra tex för arbete hemifrån med ökad livskvalité.

Utveckla kultur och turism
Med vår historia och många kulturobjekt samt ett flertal kulturarbetare inom vår kommun vill vi utveckla detta vidare. Vi skulle även kunna profilera detta tydligare inom skolverksamheten. Att marknadsföra våra unika tillgångar bättre, såsom vandringsleder och sportanläggningar, tror vi är värdefullt för kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.