Säffle
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Vår politik

Bild

Vi tror på HELA Säffle!

För Centerpartiet Säffle är det viktigt med närhet till besluten där invånare kan påverka sin egen vardag. Det kallar vi Närodlad Politik!
Vi vill ha valfrihet inom skola, vård och omsorg eftersom mångfald är viktigt för att utveckla kvalitet i det offentliga serviceutbudet.

  • Företagande och entreprenörskap ska uppmuntras. En stark näringslivsutveckling är grunden för sysselsättning, tillväxt och välfärd.
  • Attraktionskraft är ett nyckelord och där ingår bra skola och omsorg, attraktiva miljöer, ett aktivt föreningsliv samt goda kommunikationer.
Barn, unga och lärande
  • Vi behöver satsa på god utbildning och tidig uppföljning samt ge lärarna mer tid för undervisning. För att nå detta behöver via nya sätt att arbeta och våga gå utanför invanda mönster.
  • Vi vill genom högstadieplattform använda resurserna mer optimalt och öka möjligheterna till att satsa på högre kvalitet i undervisningen.
  • Vi behöver ha ett helhetspespektiv på maten. Vi vill öka kunskapen om matens urspsrung och livsstilens effekter på hälsa, klimat och miljö.
Omsorg och social trygghet
  • Vi värnar om valfriheten och ser positivt på att det finns fler utförare inom vård och omsorg.
  • Vi ser en fortsatt utveckling av Säffles hälsocenter med flera vårdföretag och hälsofrämjande verksamheter.
  • Vårt fibernät gör det möjligt att utveckla nya trygghetstjänster, vilket ökar möjligheten att bo kvar i sin hemmiljö.  

 

Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.