Säffle - kommunen där alla får plats!

Bild

Vi tror på HELA Säffle!

Centerpartiet står för närodlad politik och ett hållbart ledarskap för Säffle kommun. Vi vill ha ett grönt, tryggt och företagsamt samhälle. Vi tycker att det är viktigt med närhet till beslut och att medborgarna ska ha stort inflyta de över sin vardag.

Vi vill och vågar vårda det vi har. Genom att mötas över gränserna oavsett ålder, kön eller ursprung, ser vi att det är tillsammans som vi får hela vår kommun att utvecklas. 

Vår kommun blir en levande, attraktiv och trygg kommun att bo och verka i.  

Här är ett sammandrag av vårt framtidsprogram. Programmet i sin helhet finns på förstasidan.

Valfrihet utvecklar omsorgen

Vi vill:

 • erbjuda trygghetstjänster via digitala lösningar som ett komplement för dem som vill bo kvar hemma – både i tätorterna och på landsbygden. 
 • ha alternativa boendeformer på flera platser i hela kommunen. 
 • se positivt på att det finns fler utförare inom vård- och omsorg.

Skolan lär för livet

Vi vill:
 • se uppföljningar av kunskapsutvecklingen hos respektive elev för att se var det behövs tidiga insatser. 
 • att ”elevhälsan” ska innehålla flera kompetenser, som skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, mfl. 
 • att entreprenörskap ska finnas med i skolans alla stadier.
 • erbjuda fjärrundervisning som ett komplement där behöriga lärare kan nå ut till fler elever. 
 • att lärarnas kompetensutveckling innehåller riktad lärarcoachning.

Där jobben blir fler

Vi vill:
 • sträva efter att kommunen ska fortsätta klättra i Svenskt Näringslivs rankning över företagsklimatet.  
 • ha mer byggklar industrimark och uthyrningsbara lokaler för att företag ska kunna växa och flytta hit. 
 • att kommunens myndighetsutövning är vara servicefokuserad och vägledande. Det ska vara lätt att göra rätt.
 • att det finns goda möjligheter att pendla till och från arbetet i hela kommunen.

Attraktiv miljö

Vi vill:
 • planera för fler cykelbanor i hela kommunen. 
 • fortsätta ge stöd till enskilda vägar - de är viktiga för både boende och företagande. 
 • fortsätta bygga ut Säffle Fibernät. 
 • ha fler ställplatser för husbilar. 

En offensiv fritidskommun

Vi vill:
 • bygga ett ridhus i attraktivt läge för att skapa mervärde för alla åldrar.
 • fortsätta ha en biograf i kommunen.
 • fortsätta samverka med byalagen för hela kommunens utveckling. 
 • rusta upp ishallen för att både
  konståkning och ishockey ska utvecklas.
 • ha servicenoder med medborgardatorer för att värna om god service i hela kommunen.  

Ett Säffle med plats för fler

Vi vill:
 • ha fler kommunala hyresrätter i hela kommunen. 
 • att det ska gå att bygga i fler sjönära lägen på landsbygden. 
 • att tillsammans med entreprenörer utveckla våra besöksmål som exempelvis Duse och Ekenäs.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.