Demokratins utmaningar

Ett ledarskap som stärker och utvecklar demokratin har aldrig varit viktigare. Demokratin i Sverige fyller 100 år i år och det kommer att uppmärksammas på många sätt så gott det nu går i de pandemi-tider vi lever i. Vi kan vara överens om att den demokrati som vi känner i västvärlden är satt under tryck i en negativ bemärkelse i många länder i vår närhet, främst i gamla Östeuropa.

Foto Dag Rogne

Det är grundbultarna i demokratin såsom yttrandefrihet, en oberoende press, ett från staten (lagstiftaren) skilt oberoende domstolsväsende mm som hotas. Det skrämmande är att dessa inskränkningar av demokratin sker med demokratins förtecken, det är demokratiskt valda församlingar som får folkets förtroende att driva utvecklingen i en riktning som hotar just demokratins grundbultar.

Men också det politiska ledarskapet är viktigare nu än någonsin och vi upplevde alla den skrämmande efterdyningen av valresultatet i USA där en ledare vald i demokratisk anda helt tappade sin känsla för demokratins spelregler och hur hans anhängare tolkade detta med att känna sig uppmanade att storma Capitolium och aktivt förhindra en maktövergång till en ny demokratiskt vald president.

Förtroende för det politiska systemet hos våra medborgare har aldrig varit viktigare att värna om. Det är bara 5 procent av befolkningen som är politiskt engagerade, 95 procent står alltså utanför. Av de 5 procenten som är aktiva är 4 procent medlemmar i ett politiskt parti och bara 1 procent utövar det politiska hantverket som hel eller deltidspolitiker. Det är alltså väldigt få människor som sätter prägeln på hur demokratin och det politiska systemet uppfattas av våra medborgare.

Framgångsrikt politiskt ledarskap
Något som intresserat mig mycket på senare tid är just hur man styr t ex en kommun för att få människor att växa och ta större ansvar, att få saker och ting utförda och därmed bygga förtroende för det politiska systemet hos våra medborgare. För mig har det varit en röd tråd genom åren i mina roller som förälder, företagsledare, LRF ordförande i Värmland och nu de sista 7 åren som kommunstyrelsens ordförande i Säffle. Att utveckla ett modernt ledarskap som får människor att växa, känna sig trygga och också få mycket gjort under eget ansvar.

Mina ledstjärnor som kommunstyrelsens ordförande är öppenhet, prestigelöshet och tillit, förtroende. Det som kallas för ”det coachande ledarskapet”, hur vi skickliggör varandra eller ”att vilja varandras framgång”. Såväl i partigrupp som i majoritetssamarbete men också i beredningsprocesser med opposition, tjänstepersoner i våra verksamheter mfl.

I uppdraget som politisk ledare har man olika uppdrag. Man ska som i mitt fall leda kommunstyrelsen, man ska leda kommunen som politisk organisation och bygga upp processer som leder till att beslut fattas, man ska leda kommunen som samhällsaktör och påverka viktiga frågor som t ex infrastruktursatsningar, man ska leda det egna partiets politik.

Det finns i dessa uppdrag inbyggda konflikter som måste hanteras, till exempel att det inte alltid är så att kommunen och partiet har samma behov eller förväntningar och att partiet ibland får stå tillbaka. Med öppenhet och förståelse för de olika rollerna som man har så löser man intressemotsättningar.

Att stärka demokratin
Min erfarenhet från 7 år som kommunstyrelsens ordförande är att medborgarna vill se resultat och att det fattas många beslut utan tjafs och att frågor inte hamnar i långbänk. För att nå det krävs att frågorna är framtagna med bra beslutsunderlag från våra tjänstepersoner och att de är grundligt beredda i bred dialog inom politiken.

Att ”vi vill varandras framgång”, politiker, tjänstepersoner, media etc. är oerhört viktigt för att skapa ett förtroende som spiller över till våra medborgare. Ett ledarskap som stärker och utvecklar demokratin har aldrig varit viktigare.

Dag Rogne (C)
Kommunstyrelsens ordförande i Säffle kommun