Politik

I Värmland ska alla kunna leva ett gott liv, varje dag. Den som är uppväxt eller flyttar hit ska enkelt hitta ett boende, kunna utbilda sig hela livet och snabbt ta sig till och in i arbete och egen försörjning.

Oavsett om man bor på landsbygden, i mindre orter eller i staden ska människor ha likvärdiga möjligheter att leva, arbeta, driva företag och känna trygghet. Likvärdiga möjligheter innebär inte likformighet. Samma utmaning kan lösas på skilda sätt. Politiken behöver därför utformas med en insikt om att förutsättningarna ser olika ut.

sol-has-bg

EN LJUSARE FRAMTID ÄR MÖJLIG

Centerpartiet vill skapa ett friare samhälle där alla har möjlighet att lyckas i livet – oavsett vem du är eller var du bor. Vi kan bygga ett samhälle som tar vara på hela landets styrka och växtkraft, på landsbygd, i byar, i städer och i förorter.

Vi vill se till att vi tillsammans klarar klimat- och miljöutmaningen och överlämnar en hållbar planet till kommande generation.

Samtidigt måste vi skapa ett mer jämställt Sverige som stärker kvinnors egenmakt och stoppar mäns våld mot kvinnor.

Och förbättrar vår gemensamma välfärd, från den bästa skolan när du är ung, till den bästa sjukvården när du blir sjuk och den bästa omsorgen på ålderns höst.

Vi som bor i Sverige kan göra allt detta – tillsammans.

Läs mer om vår politik - klicka här.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.