Genomförda idéer

Bild

Genomförda idéer från förra valprogrammet 2018


 •  ”Behålla vår höga andel behöriga förskolelärare för att säkerställa hög pedagogisk kompetens”
  • Andelen behöriga förskolelärare har ökat under mandatperioden.
 • ”Utveckla gymnasieskolan utifrån den lokala arbetsmarknadens behov av arbetskraft”
  • Vi har satsat på nya lokaler för industriprogrammet samt naturbruksgymnasiet Södra Viken
 • ”Satsa på yrkesutbildning med inriktning industriell träbyggnad och grafisk produktion”
  • Genomfört under mandatperioden
 • ”Satsa på utbildning och inkludering för att fler invånare ska ha egen försörjning och sysselsättning”
  • Vi lägger mycket resurser på skolan. Vi satsar särskilt på företagsamhet och utbildningar i bristyrken samt yrken inom den lokala arbetsmarknaden.
 • ”Höja bidragen till enskilda vägar”
  • Höjdes i budget för år 2022
 • ”Verka för stärkt äganderätt och kommunal beslutanderätt över strandskydd och rovdjursförvaltning”
  • Överenskommelse mellan Centerpartiet och regeringen om sjönära boenden och stärkta markägarerättigheter slöts vintern 2021. Vi har skrivit flertalet debattartiklar om rovdjurspolitiken och drivit frågan gentemot Värmlands riksdagsledamöter.
 • ”Investera i solceller på de kommunala byggnadernas tak”
  • Flertalet solcellspaneler har uppförts på bl.a. Magasinsgatan och Allégården.
 • ”Bygga nya Allégården”
  • Invigdes våren 2021.
 • ”Stimulera bostadsbyggande för människors olika behov”
  • Ett trettiotal bygglov och 85 nya lägenheter i det kommunala bostadsbolaget.
 • ”Närproducerade livsmedel i kommunens kök”
  • Andelen värmländsk mat har stadigt ökat genom nya upphandlingar
 • ”Inför föreningsstöd som stärker civilsamhället i hela kommunen"
  • Föreningsbidragen har räknats upp i budget för 2022 och framåt. Från och med 2021 kan föreningar och icke-vinstdrivande aktörer söka investerings-/evenemangsstödet "byapengen" för att komma igång med satsningar i socknarna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.