Vår ideologi

Bild

Centerpartiet är ett grönt, frihetligt parti med fötterna på jorden. Våra idéer har sitt ursprung i svensk historisk tradition – bondelivet som ett ideal för det självständiga, hållbara och samhällsbärande.

Våra rötter i landsbygdens mylla har även gjort Centerpartiet till ett pragmatiskt parti. Uppgörelser som ger resultat i rätt riktning värderas högre än kompromisslöshet med uteblivna resultat. Denna praktiskt präglade identitet utmärker oss bland andra partier.

  • Frihet, självbestämmande och decentralism

Grunden i Centerpartiets politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela landet att växa.

Människor i hela landet behöver få mer att säga till om i sin vardag. Vi vill till exempel att du ska kunna välja den vårdcentral eller skola som passar dig bäst. Det spelar ingen roll för oss om den drivs av ett företag eller av kommunen – det viktigaste är att den är riktigt bra.

Vi tror på människans förmåga att ta ansvar för sig själv och för andra. Centerpartiet kommer konsekvent, inom alla områden och på alla nivåer, att verka för decentralisering av beslut så att människor kan öka makten över sina liv. Decentralisering handlar om att flytta makten närmare människors vardag.

  • Företagsamhet

Den enskilda människans initiativkraft, företagsamhet och ansvarskänsla är grunden för ekonomiska framsteg. Förutsättningen för att skapa fler jobb är en dynamisk ekonomi och ett konkurrenskraftigt näringsliv där företagande och jobbskapande möjliggörs av lägre skatter och minskad byråkrati.

Centerpartiet tänker göra allt vi kan för att fler ska få ett jobb att gå till. Ett jobb kan vara skillnaden mellan att ge upp, eller att tro på framtiden. Och det är stort.

Men jobb skapas inte av politiker – utan av företagare som kan anställa. Det är de som är våra jobbskapare. Därför jobbar vi för att ge dem bättre villkor, så att de kan skapa fler jobb.

  • Ekologisk hållbarhet

Centerpartiet menar att vi måste se tillvarons långa cykler, och bygga ett samhälle som är hållbart över generationsgränserna. Vi måste respektera de gränser och förutsättningar naturen giver, och arbeta i harmoni men densamma. Vi ska kunna lämna en bättre värld efter oss till nästa generation.

En av våra allra största utmaningar är att stoppa klimatförändringarna. Vi är säkra på att det går, men det kommer inte att fixa sig av sig själv. Vi tror på ny teknik, smarta lösningar och en hög prislapp på att smutsa ner. Alltså både frihet och ansvar.

  • Social hållbarhet

Centerpartiet tror på ett liv där du hjälper din medmänniska. Vi menar också att de små gemenskaperna är starkare än de stora. Det är i grannsamverkan, föreningslivet, kulturlivet och gudstjänstlokalen som samhällets väv blir starkare.

Mat, kläder, boende och vård är människans grundläggande behov, och som vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska ha tillgång till. De som drabbats av livets olyckor ska garanteras en grundtrygghet som förhindrar långvarig utsatthet och ger möjlighet till en ny chans i livet. Efter ett avslutat arbetsliv, ska man vara trygg i försörjningen för resten av livet.

En viktig del av tryggheten är rättstryggheten. Ingen ska ha rätt att ta ifrån oss vår egendom, frihet och trygghet genom våld och andra kriminella handlingar. Kriminalpolitiken ska därför både förebygga och avskräcka från brott, stödja brottsdrabbade och ge dem som har begått olagliga handlingar möjligheter att byta bana i livet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.