Styrelsemöte i Digerberget


Alf Larsson, Björn Butendeich och Claes Widell