Framåt för hållbar mat i Torsby

All mat ska vara hållbar. Det har vi i Centerpartiet arbetat för i sisådär 100 år.
Centerpartiet skapades för över hundra år sedan av självägande bönder som visste att man måste bruka marken, utan att förbruka den. För om jordens resurser inte användes uthålligt, om du inte såg till att spara utsäde och resurshushålla – då skulle du och din familj svälta året efter.

För oss i Centerpartiet är hållbar mat därför helt självklart. Vi vet att det är ohållbart att vi idag slänger mer än en tredjedel av all mat som vi producerar. Vi vet att det är ohållbart att man på vissa håll i världen använder mer anti- biotika till friska djur än till sjuka människor. Vi vet att det är ohållbart att de människor som plockar våra bananer blir sterila och dör i förtid av alla gi er som används i produktionen.

Vi vill göra det lättare för konsumenter, butiker och dem som gör mat att ta vara på matsvinnet. Vi vill låta mer kasserad mat komma till användning, till exempel som biogas eller som foder åt djur, utan att kvaliteten på fodret för den skull blir lidande. När mindre mat går till spillo minskar också påverkan på miljö och klimat.

Vi vill också att det ska bli lättare för oss konsumenter att göra medvetna val när vi köper mat. I Sverige är vi bland de bästa i världen på att använda lite antibiotika i djurproduktionen och samtidigt ha friska djur. Det minskar ris- ken för utveckling av antibiotikaresistens. Att köpa närproducerad mat innebär också mindre påverkan på klima- tet. Genom att byta ut importerad mat mot närproducerad mat med hög miljö- och klimathänsyn, kan vi ta ansvar för både bättre djurhälsa och miljö. Med bättre och tydligare märkningar på maten, exempelvis ursprungsland, blir det lättare att välja.

På samma sätt vill att det ska bli lättare för dem som köper in mat till o entliga kök att ställa krav på miljöhänsyn, djurskydd och antibiotikaanvändning. Extra viktigt är det att servera hållbar mat i skolor, förskolor och äldrebo- enden. Därför vill vi öka kunskapen bland personal som köper in, tillagar och serverar mat i o entlig sektor. För säkra och sunda måltider.

Sverige har EU:s bästa djurskydd, låg användning av antibiotika, hög miljöhänsyn och ett smittskydd i världsklass. Det är en viktig konkurrensfördel.
Centerpartiet kämpar för hållbar mat som är sund och säker. Vi ser gärna att maten är närproducerad samt fri från skadliga kemikalier och tillsatser. Och maten ska vara tillverkad utan onödig användning av antibiotika.

Hur vi producerar, transporterar och konsumerar mat påverkar klimatet. Det gör maten till en miljöfråga. De eko- logiska fotavtrycken måste minskas och vår mat måste bli mer hållbar.

Därför måste det vara lätt att göra hållbara val i butiken. Det gör vi genom att ställa krav på märkning som visar var maten kommer ifrån och vad den innehåller. Vi måste också ställa tu are krav i o entliga upphandlingar så att maten för våra äldre och barn är sund, säker och hållbar. Skolor och äldreboenden som satsar på bättre mat ska premieras genom ett nationellt matly