Alla kommunala beslut ska landsbygdssäkras

Landsbygdsperspektivet måste få ett större utrymme i beslutsprocesserna, hos såväl politiker som tjänstemän.

Vid allt beslutsfattande skall frågan ställas: ”Hur påverkas landsbygden?”

Det ska till exempel undersökas om beslutet innebär att det blir lättare eller svårare att bo och jobba på landsbygden. Och om ett beslut innebär fler eller färre jobb på landet. Alla beslut som tas ska vara rättvisa och väl grundade också utifrån ett geografiskt perspektiv.

Ofta får beslut andra konsekvenser för landsbygden än vad de får för tätorten.

Det betyder att konsekvenser för de som bor utanför tätorten också måste bedömas. Det kan handla om invånarnas levnadsförhållanden, service, hälsa, infrastruktur, tillgänglighet med mera. Målet är att samtliga förvaltningar utvecklar rutiner för att landsbygdssäkra alla kommunala beslut i Torsby.