VI SATSAR PÅ HELA TORSBY KOMMUN

Pressmeddelande | 2022-02-08

Stimulanspengar till barn och ungdomar

S, C och L vill avsätta 1 miljon kronor under 2022 för att aktivera barn och ungdomar med flera och nya idrotts- och kulturaktiviteter.
Coronapandemin har påverkat idrottsrörelsen och kulturens barn-och ungdomsverksamheten negativt med många nedstängda verksamheter. Vi vill nu uppmuntra och stimulera alla idrotts- och kulturföreningar i kommunen att starta upp nya verksamheter för att aktivera våra barn och ungdomar i kommunen.

Vi vill ge fritidsavdelningen, kulturavdelningen och näringslivs- och besöksnäringsavdelningen i uppdrag att lägga upp en plan för hur vi ska använda dessa stimulanspengar. Vi vill ge föreningslivet ett stöd för att komma igång med verk- samhet som stimulerar våra barn och ungdomar till kreativitet och rörelseglädje. Detta ska ske skyndsamt. Ovanståen- de avdelningar ska sedan återrapportera till KSAU under våren.

Öka kvalitén på kosten till våra unga och gamla

S, C och L vill avsätta 0,5 miljon kronor under 2022 för att öka kvalitén på kosten till våra brukare.
Vi vill ge kostchefen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur kommunen kan öka och förbättra kvalitén. Kostchefen ska sedan återrapportera till KSAU hur avdelningen tänker använda avsatta medel.

Förstärka Landsbyggdspotten under 2022

S, C och L vill avsätta ytterligare 0,5 miljon kronor under 2022 för att förstärka totalbeloppet till 1,5 miljoner och
max beloppet till 75 tkr på Landsbyggdspotten. I takt med ökade el- och bränslepriser föreslår vi att energibesparande åtgärder på föreningslokaler också ska vara stödberättigande.