Anna-Lena Carlsson

Personbild


Ledamot i Centerpartiet Torsbys styrelse

 

Vice ordförande i Kommunstyrelsen (Kommunalråd)

Vice ordförande i Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Krisledningsnämnden, Kommunfullmäktiges valberedning och Torsby Förvaltnings AB

Ledamot i Kommunfullmäktige

Ersättare i Värmlandsrådet, Ombud vid bolagsstämma med Värmlandstrafik AB och Kommunala pensionärsrådet

Kontakta Anna-Lena Carlsson

Kontakta Anna-Lena

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.