Anna-Lena Carlsson

Personbild


Ledamot i Centerpartiet Torsbys styrelse

 

Vice ordförande i Kommunstyrelsen (Kommunalråd)

Vice ordförande i Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Krisledningsnämnden och Kommunfullmäktiges valberedning

Ledamot i Kommunfullmäktige

Ersättare i Värmlandsrådet och Kommunala pensionärsrådet

 

Anna-Lena Carlsson, Ransby, Torsby

Företagare som sadlade om och blev företagsrådgivare i Torsby och på näringslivsbolaget Torsby Utveckling AB. Sedan några år tillbaka så kombinerar jag jobbet med att även ha VD uppdraget i bolaget. I Tuab har jag en halvtidstjänst.

Jag har det fina förtroendet att ha ett arvoderat uppdrag som kommunstyrelsen vice ordförande i Torsby. Det är ett uppdrag som är varierat och definitivt utmanade i perioder. Det intressanta och möjligheten att påverka att få göra saker till det bättre överväger alltid.

I regionen har jag en plats i regionfullmäktige samt en plats som ersättare i regionala utvecklings nämnden. I nämnden hanteras frågor som ligger mej varmt om hjärtat och motsvarar även de frågor som jag jobbar med även på det lokala planet. Infrastruktur – entreprenörskap och tillväxt. Allt som är grunden och medlen för att ett hållbart samhälle ska komma framåt och utvecklas.

Jag är uppväxt i Ekshärad och kallar det fortfarande hemma även om jag älskar min nuvarande plats på jorden. Mitt lilla hus vid Branäsbergets fot i Ransby. Två utflugna barn som båda kombinerar yrkesliv med en enskild firma så företagande lever vidare i nästa generation, det känns bra.

Jag är centerpartist för rätten att utforma sitt liv. Företagsamheten. Medmänskligheten. Att se det goda och att se framåt.

Kontakta Anna-Lena Carlsson

Kontakta Anna-Lena

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.