Månadsmöte

Måndag 20/11 kl 19.00
Mullsjö Bygdegård

Vi resonerar om aktuella politiska frågor
Medverkan av centerpartiets förtroendevalda
Alla intresserade välkomna!Information