Valet 2018

Vi närmar oss valdagen. Den 9 september är det dags att rösta i landets kommuner.

På många sätt går det bra för Sverige, men inte på alla...
Integrationen misslyckas, vårdköerna växer, utsläppen ökar och Sverige riskeras att delas.
Vi står för en helt annan riktning.
* När andra bara ser problem ser vi potential.
* När andra tar till främlingsfientlighet, väljer vi medmänsklighet.
* När andra ser tillväxt som ett miljöhot, ser vi möjligheter till nya gröna jobb.
* Och när andra sprider oro, skapar vi trygghet.

I stället för att vända kappan efter vinden och dras längre ut mot kanterna, väljer vi en helt annan väg för hela Sverige: Framåt!

Det finns ett stort behov av nytt ledarskap för Norsjö. Vi visar på en ny inriktning som vänder oro och rädsla till hopp, möjligheter & framtidstro.
Vi vill framåt för ett tryggare, öppnare och starkare Norsjö.