Våra motioner

 

Denna sida är tyvärr inte uppdaterad och våra senaste motioner ligger därför inte uppe än. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas få tid att lägga ut motionerna snarast möjligt. Om du vill ha motionerna via mejl så kontakta kretsordföranden (info finns under fliken Kontakt).

 

Centerpartiet i Robertsfors kommun har lämnat in ett stort antal motioner de senaste åren. Vi har ambitioner och tankar hur Robertsfors kommun kan bli bättre!

 Motion 18 - 2018 Fullmäktigesammanträden , 207.6 kB.

, 373.6 kB.
Motion 17 - 2018 Konferenser och möten på distans , 354.5 kB.

, 373.6 kB.
Motion 16 - 2018 Byggande av bostäder i Ånäset , 395.7 kB.

, 373.6 kB.
Motion 15 - 2018 Inga avgifter för skattskyldiga företag att lämna avfall vid Fagerlidens återvinningsstation , 200 kB.

, 373.6 kB.
Motion 14 - 2018 Bussförbindelser och anslutningstrafik och ringlinjer , 221.3 kB.

, 373.6 kB.
Motion 13 - 2018 Servicepunkter i byar och samhällen utanför Robertsfors , 338.9 kB.

, 373.6 kB.
Motion 12 - 2018 Förenklad biståndsbedömning inom hemtjänsten , 238.5 kB.

, 373.6 kB.
Motion 11 - 2018 Möjligheter till industri och företagsetableringar måste synliggöras längs E4:an , 293.1 kB.

, 373.6 kB.
Motion 10 - 2018 Ovårdade tomter och hus , 494.9 kB.

, 373.6 kB.
Motion 9 - 2018 Väg, Gumboda - Robertsfors som huvudled , 232.1 kB.

, 373.6 kB.
Motion 8 - 2018 Enskilda avlopp , 328.5 kB.

, 373.6 kB.
Motion 7 - 2018 Senior- eller trygghetsboende i Ånäset , 277 kB.

, 373.6 kB.
Motion 6 - 2018 Säkra busshållplatser , 457.4 kB.

, 373.6 kB.
Motion 5 - 2018 Mobila samt lokala återvinningsstationer i kommunen , 289 kB.

, 373.6 kB.
Motion 4 - 2018 Aktivitetspark för alla åldrar i Bygdeå, Flarken, Åkullsjön, Ånäset, Överklinten , 204.2 kB.

, 373.6 kB.
Motion 3 - 2018 Revidering av Hallmanska planen i Robertsfors tätort , 392.1 kB.

Motion 2 - 2018 Enskilda vägar , 34.2 kB.

Motion 1 - 2017 Införande av efterskottsbetalning av tillsynsavgifter , 373.6 kB.
Fullmäktige beslutade 2017-06-19 § 59  Att återremitera motionen för att utreda vilken lag som hänvisas till i förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen förslag till beslut var att avslå motionen i sin helhet då den kommer att strida mot gällande lagstiftning.


Motion 15 - 2013 Killingssands havsbad , 68.1 kB.
Motionen är ännu inte besvarad.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.