Centerpartiet decentraliserar sin partistämma - Västerbotten sitter i Lycksele

Den 23-26 september är det dags för Centerpartiets partistämma. De västerbottniska ombuden deltar från en hubb i Lycksele.

Från Västerbotten deltar 23 ombud som ska välja partistyrelse och rösta om tre stämmoprogram och 656 motioner. 30 av motionerna kommer från Centerpartiets medlemmar i Västerbotten. De förslag som bifalls kommer efter stämman att arbetas in i politiska program och i vissa fall läggas som förslag i riksdagen.

30 motioner från Västerbotten

- Det är riktigt roligt att vi har så stort engagemang bland våra medlemmar. Vi har här i Västerbotten satsat på politikutveckling de senaste åren och det ger resultat, säger Centerpartiet Västerbottens ordförande Mattias Larsson om den stora mängden motioner från medlemmarna i Västerbotten.

Många intressanta förslag

Här presenteras några av förslagen från medlemmarna i Västerbotten:

  • Målstyrd myndighetsutövning med avgiftsdebitering för kontroll och tillsyn först efter utfört ärende. Motionär: Ulf Eriksson, Vännäs
  • Ta bort möjligheten för läkare och tandläkare att förskriva narkotikaklassade läkemedel till sig själva. Motionär: Kerstin Sjöström, Nordmaling
  • Ett transportstöd till småskalig verksamhet för att minska de administrativa kostnaderna. Motionär: Kristina Axelsson, Sorsele
  • Initiera processen för att skapa framtidens gröna el-utvecklingsprogram. Motionär: Jarl Folkesson, Storuman
  • Se över beslut och ersättningar avseende vägar för att möjliggöra bättre underhåll, snöröjning och halkbekämpning. Motionärer: Carina Sundbom, Valter Stenmark och Leif Holmqvist, alla Skellefteå
  • Inför ett nytt resurstilldelningssystem, samt att erforderliga resurser tillförs från nationell nivå, som gör det ekonomiskt hållbart att driva och utveckla olika sorters skolor, exempelvis små skolor eller skolor med särskild inriktning. Motionärer: Madelaine Jakobsson, Nordmaling, och Martina Hallström, Sörmland
  • Att inom ramen för befintliga studielån införa möjligheten till ett semesterlån för ensamstående föräldrar. Motionärer: Amandah Andersson, Umeå, och Caroline Löfström, Vindeln
  • Möjliggör ansökan om tillstånd för plats för spridning av egen aska på förhand. Motionär: Annika Andersson, Vilhelmina.

Läs mer om partistämman