Rösta för öppenhet och framtidstro

Centerpartiet går till val med engagemang och hjärta för kyrkans framtid. Vi står för en öppen folkkyrka med stark lokal förankring. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin framtid, oavsett var du bor och varifrån du kommer. Vi vill att kyrkan ska vara en kraft för tolerans och en plats för gemenskap.

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet Umeå i Svenska kyrkan

Centerpartiet Umeå ställer upp som nomineringsgrupp i kyrkovalet den 19 september 2021. Här samlar vi all information som du som centerväljare och medlem i Svenska kyrkan kan behöva.

Frågor och svar

Varför ställer Centerpartiet upp som parti i kyrkovalet?

Vår partistämma har beslutat att Centerpartiet ställer upp som nomineringsgrupp i kyrkovalet. Det är sedan upp till kyrkoengagerade medlemmar att sätta samman en valsedel till respektive val, det betyder att Centerpartiet inte ställer upp i alla val i hela landet.

Vi har många medlemmar som också är aktiva inom kyrkan. Att vi ställer upp i Centerpartiets namn innebär bland annat att alla som kandiderar har genomgått samma procedur som kandidater i allmänna valen. Vi hoppas också att vi med vårt deltagande kan säkerställa att du som väljare känner igen dig i Centerpartiets värdegrund.

Vem kan rösta?

Alla som fyllt 16 år och som är medlemmar i Svenska kyrkan har rösträtt i kyrkovalet.

När får jag mitt röstkort?

Svenska kyrkan skickar ut röstkort till alla röstberättigade, senast den 1 september bör du ha fått ditt röstkort hemskickat enligt Svenska kyrkans hemsida. Kom ihåg att du måste ta med ditt röstkort till vallokalen för att få rösta.

Var röstar jag?

På röstkortet står det vilken församling, vilket valdistrikt och vilket stift du tillhör och vilka val du får delta i. Där står också vallokalens adress och öppettider samt adress och öppettider för förtidningsröstning.

Hur fungerar det med personröster?

I kyrkovalet kan du kryssa upp till tre personer per valsedel, om du väljer att personrösta så ökar det de kandidaternas chans att bli valda.

Måste jag ha med mig egna valsedlar?

Nej, det måste du inte. Varje parti ansvarar för att lämna sina valsedlar till vallokalen. Du kommer alltid att hitta Centerpartiets valsedlar i vallokalerna i Umeå kommun. Vill du ändå ha med dig valsedlar kan du kontakta vår expedition så kan vi skicka valsedlar hem till dig, kom bara ihåg att göra det i got tid innan valdagen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.