Partistämma i Karlstad

Centerpartiet har partistämma vartannat år, 2019 håller vi till i Karlstad.

Varje kommunkrets har ett ordinarie ombud och en ersättare, dessutom har varje distrikt ett antal ombud baserat på hur många medlemmar man har. Årets stämmohandlingar har ännu inte skickats ut till ombuden, är du medlem i Centerrörelsen kan du läsa mer om partistämman på intranätet.

Är du intresserad av tidigare stämmobeslut? Då kan du läsa dem här.