Hyreslägenheter på Prästbacken i Tavelsjö

Insändare av Nils-Åke Sandström, Tavelsjö. Publicerad i VK 171005

Det har i Tavelsjö under en mycket lång tid varit en allvarlig brist på hyresbostäder, Detta har under många år betytt att äldre personer som levt största delen av sitt liv i byn inte haft något annat alternativ än att flytta från Tavelsjö, när de inte orkat sköta om ett helt hus. Ett hus som dessutom blivit onödigt stort när barnen flyttat hemifrån. Att tvingas att flytta från byn innebär en stor negativ omställning. De förlorar den nära kontakten med grannar och bygemenskapen, som har betytt så mycket för dem under mycket lång tid och som nu när de blivit äldre och inte längre har arbetskamrater, betyder ännu mycket mera. För att finna en lösning har TuRe Tavelsjö och Rödåbygdens utveckling startat ett projekt ”Kyrkbacken”, det leds av Alf Söderlund, som är vice ordf i föreningen.

För fyra år sedan, utannonserade Kyrkans samfällighet den gamla prästgården, som Tavelsjöborna för drygt 100 år sedan byggde och skänkte till kyrkan, som då behövde en bostad till den nya prästen i Tavelsjö. Föreningen TuRe tyckte att Tavelsjöbygden borde få tillbaka den eftersom Tavelsjöbygden behövde den för att ge byn ett naturligt centrum. TuRe lyckades till slut, med lån från medlemmar köpa tillbaka den och den mycket stora tomt som hör till. Där vill nu Intresseföreningen uppföra en byggnad i fyra plan där det inryms 32 lägenheter. Eftersom marken lutar blir det möjligt, om den byggs i souterräng, att ge varje våningsplan markkontakt. Tomten som ligger nära Tavelsjön ingår i ett område som tillåter lokalisering nära sjön och kommer därför att kunna erbjuda en mycket trevlig boendemiljö. Eftersom projektet riktat sig till äldre personer som i många fall kan ha rörelsehinder är det viktigt med många grannar, närservice och att det finns gemensamhetslokaler i samma byggnad. Att då dela upp projektet i två byggnader försämrar boendekvaliteten samtidigt som den blir mindre rationell och fördyrar. Därför finns det mycket starka motiv att göra avsteg från översiktsplanens bestämmelser, när det gäller småskalighet. Jag är helt säker på att det inte finns någon i Tavelsjöbygden, som vill motsätta sig detta.

Projektet kommer att ge många positiva samhällseffekter, inte bara för dem som flyttar dit. Lika många villor i en underbar miljö i byarna runt Tavelsjön blir lediga för barnfamiljer. Skolan får fler elever, som den så väl behöver, Matboa får fler kunder och vi får alla nya trevliga grannar. Därför är det viktigt att projektet kan genomföras enligt planerna. Bristande resurser för detaljplanearbetet får absolut inte vara ett hinder, det finns resurser även utanför stadshuset. Det finns en allvarlig tidsfaktor, för oss som ställt oss i kö. Vi vill gärna hinna flytta dit medan vi orkar.

Nils-Åke Sandström