Debattartikel: Klart vi står upp för humanism!

Debattartikel publicerad i Folkbladet 20180430.

Nej Centerpartiets beslut innebär inte att svensk migrationspolitik är i fritt fall, det innebär att Centerpartiet är konsekvent och står upp för sina humanistiska värderingar. Det innebär också att vi fortsätter arbeta för en långsiktigt hållbar lösning för integration och migration.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet borde skämmas med tanke på alla människor som kommit i kläm i ett icke fungerande mottagningssystem till följd av Regeringens fjärde tillfälliga lag sedan 2015. Som Centerpartist kräver vi ett stop för laga och lappa i svensk migrationspolitik, vi vill ha en långsiktig hållbar, blocköverskridande migrationspolitik något

Centerpartiets linje har konsekvent varit att de ensamkommande som var minderåriga när de kom och som har drabbats av Migrationsverkets långa handläggningstider bör få en ny chans. Regeringens förslag innebär inte optimalt men det handlar om människors liv och att kunna leva upp till barnkonventionen.

En stor del av de ensamkommande har lärt sig svenska, börjat studera, skaffat vänner och börjat arbeta. En arbetskraft vi så väl behöver. Bara inom Umeåkommuns omsorgsverksamhet behövs 800personer för att vi ska klara av den lagstadgade vård och omsorgsbehoven. Nu får dessa unga tre månader på sig att ansöka om en ny individuell prövning utifrån den nya lagen. Något vi får hoppas att de gör då vi behöver all arbetskraft vi kan få.

Centerkvinnorna i Umeå är inte förvånad att vår partiledare Annie Lööf står upp för humanism. Att hon betonar att Sverige nu måste få en långsiktig och hållbar migrationspolitik som är förankrad brett över blockgränserna år också något vi länge påtalat.

Umeå Centerkvinnor
Anna-Karin Sjölander och Gunnel Lagerkvist