Förslaget om att stoppa matlådor i hemtjänsten är bristfälligt och måste stoppas

Centerpartiets företrädare i de två berörda nämnderna Åke Gustafsson och Malin Forss (äldrenämnden) samt Veronica Edén (individ- och familjenämnden)

Allianspartierna i Individ- och familjenämnden och Äldrenämnden vill stoppa förslaget om att stoppa matlådor i hemtjänsten.

Inför onsdagens sammanträde i Individ- och familjenämnden och Äldrenämndens sammanträde på torsdagen går de fyra Allianspartierna ut med ett gemensamt pressmeddelande där de förklarar varför det inte är aktuellt med att godkänna förslaget till beslut om att sluta med matdistribution i hemtjänsten. Partierna är kritiska till det bristfälliga beslutsunderlaget och överens om att det behöver kompletteras med en risk och konsekvensanalys samt en komplett kostnadsbild innan en förändring kan bli aktuell.

- Förslaget saknar analys av hur beslutet påverkar de berördas tillgång till näringsriktig kost, liksom en analys av konsekvenserna för de som är bosatta utanför kommunens tätorter, säger Åke Gustafsson, Centerpartiets ledamot i äldrenämnden.

Äldrenämnden har länge lyft matens betydelse för det friska åldrandet och för att fler ska behålla sin ork har kommunen erbjudit denna värdefulla service som matlådorna är. Det är därför oroande att man nu helt oväntat vill avsluta den tjänsten och endast hänvisa handelns frysportionslådor. Beslut som dessa ska vara välgrundade och inte tas i all hast.

Det är förståeligt att nämnderna behöver se över sina kostnader men här måste vi politiker få en bättre risk- och konsekvensanalys och om nämnderna vidtagit alla alternativ som finns innan vi politiker tar beslut.

ALLIANSPARTIERNAS YRKANDE I INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN OCH I ÄLDRENÄMNDEN

Att ärendet återremitteras för att kompletteras med fler beslutsunderlag. Vi saknar en risk och konsekvensanalys samt en fullständig kostnadsbild för vad beslutet innebär vilket gör att det är olämpligt att fatta beslut.

Vi yrkar på att ärendet kompletteras med:

  • En risk och konsekvensbeskrivning
  • En komplett kostnadsbild där det tydligt framkommer vad beslutet innebär för den enskilde och de båda sociala nämnderna.

Vidare skall ärendet och beslutsunderlaget även ge svar till dessa frågor:

  • Får beslutet negativa konsekvenser för den person som bor utanför tätort eller blir det ingen skillnad beroende på var hen bor?
  • Har andra alternativ utretts som att Måltidsservice får fortsatt uppdrag eller alternativt att mat upphandlas av annan aktör?
  • I stället för att avveckla insatsen måltidsdistribution, kan förändrade abonnemang med valfritt antal måltider vara ett alternativ?

Om återremissyrkandet faller så yrkar de fyra borgerliga partierna avslag till förslaget.