Interpellation: Höjda arbetsgivaravgifter

Interpellation inlämnad av Maja Westling till personalnämndens ordförande Tomas Wennström. Läs den i sin helhet här nedan.

Att anställa en ungdom, som tjänar 25 000 kronor i månaden, kommer från 1 april 2023 att bli nästan 3 000 kronor dyrare per månad. Anledningen är att regeringen då höjer arbetsgivaravgiften med 11,69 procentenheter, från 19,73 till 31,42 procent. 2023 blir höjningen mer än 6 miljarder kronor för svenska företag – pengar som företagen kommer att tvingas hantera genom bland annat högre priser eller färre anställda.

Höjningen drabbar de som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. För år 2023 handlar det alltså om personer födda åren 2000–2004.

I Umeå kommun bor idag ca 10 700 personer som direkt eller indirekt berörs av regeringens höjning av arbetsgivaravgiften. Konjunkturinstitutet konstaterar exempelvis att sänkta arbetsgivaravgifter är den enda typ av ekonomisk-politisk stimulans som både ökar BNP, och därmed mildrar lågkonjunkturen, och sänker inflationstrycket. Ändå väljer regeringen att öka företagens kostnader.

Mina frågor till personalnämndens ordförande Tomas Wennström är därför:

  1. Hur mycket kommer kostnaderna för arbetsgivaravgifter att öka med i Umeå kommun?
  2. Från vilken del av budgeten ämnar kommunen flytta medel för att täcka upp för de ökade utgifterna för höjda arbetsgivaravgifter?

Maja Westling, Centerpartiet