Representanter i styrelser, nämnder och KF

Kommunstyrelsen:

ledamot Christina Lindberg,  Erik Hultin

ersättare Karl Rönnqvist, Ukrika Sundgren

 

Kommunstyrelsens AU:

ledamot Christina Lindberg

ersättare Erik Hultin


Kommunrevisionen:

ledamot Ingrid Flodin


Samhällsnämnden:

ledamot Per-Eric Norberg

ersättare Lillemor Andersson


Socialnämnden:

ledamot Maria Norberg

ersättare Johan Wester


Skolnämnden:

ledamot Chatarina Rosén


Arbetslivsnämnden:

ledamot Dunia Ali

ersättare Lena Fassali


AB Härnösandshus:

ledamot Annette Nordin

ersättare Sven Westerlund


HEMAB:

ledamot Sonny Andersson

ersättare Jan Gilliusson


Valnämnd:

Birgitta Rönnqvist


Kommunfullmäktige:

ledamöter Christina Lindberg, Per-Eric Norberg, Karl Rönnqvist, Erik Hultin, Annette Nordin

ersättare Dunia Ali, Lillemor Andersson, Ulrika Sundgren


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.