Representanter i styrelser, nämnder och KF

Kommunfullmäktige
Ledamöter: Christina Lindberg, Per-Eric Norberg, Karl Rönnqvist, Erik Hultin, Annette Nordin
Ersättare: Dunia Ali, Lillemor Andersson, Ulrika Sundgren

Kommunstyrelsen
Ledamöter: Christina Lindberg,  Erik Hultin
Ersättare: Karl Rönnqvist, Ukrika Sundgren

Kommunstyrelsens AU
Ledamot: Christina Lindberg
Ersättare: Erik Hultin

Kommunrevisionen
Ledamot: Ingrid Flodin

Samhällsnämnden
Ledamot: Per-Eric Norberg
Ersättare: Lillemor Andersson

Socialnämnden
Ledamot: Maria Norberg
Ersättare: Johan Wester

Skolnämnden
Ledamot: Chatarina Rosén

Arbetslivsnämnden
Ledamot: Dunia Ali
Ersättare: Lena Fassali

AB Härnösandshus
Ledamot: Annette Nordin
Ersättare: Sven Westerlund

HEMAB
Ledamot: Sonny Andersson
Ersättare: Jan Gilliusson

Valnämnd
Birgitta Rönnqvist


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.