Representanter i styrelser, nämnder och KF

Kommunfullmäktige
Ledamöter: Johan Wester, Per-Eric Norberg, Christina Lindberg, Erik Hultin
Ersättare: Dunia Ali, Maria Norberg

Kommunstyrelsen
Ledamöter: Christina Lindberg
Ersättare: Johan Wester

Kommunrevisionen
Ledamot: Lars Norberg

Samhällsnämnden
Ledamot: Per-Eric Norberg

Socialnämnden
Ledamot: Maria Norberg

Skolnämnden
Ledamot: Chatarina Rosén


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.