Levande landsbygd FÖR KRAMFORS FRAMÅT!

Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i kommunen du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb skapas av företagen och bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön. Utifrån det formar vi vår politik.

  • Vi tror på människors egen förmåga att bestämma över sitt liv
  • Vi vill ha ett jämställt samhälle som ger dig samma möjligheter oavsett kön
  • Vi tror på ny teknik och smarta lösningar för att skola, vård och allmän service ska finnas nära dig och hålla hög kvalité.
  • Vi vill ha mer närproducerade livsmedel.
  • Vi vill att hela kommunen ska leva

Levande landsbygd

Landsbygden har mycket att erbjuda. För att människor ska kunna bo och leva i hela kommunen krävs det attraktiva samhällen och jobb. Då måste vi ha en politik som gynnar jobbskapandet i växande företag samt tillgänglig och nära service. Dessutom behöver vi en miljöpolitik som ger förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Närodlat

Centerpartiet i Kramfors tar ansvar för vår miljö genom att gynna en nära och hållbar produktion. Vi vill därför se mer närodlade livsmedel på den offentliga tallriken i Kramfors kommun. Detta gynnar vår miljö och våra lokala bönder och ger oss öppna landskap med stor biologisk mångfald.

Utöka valfriheten

Utöka möjligheterna för privata företag att verka inom personlig assistans. Hemtjänsten och äldrevården skall även innefattas av lagen om valfrihet, LOV.

Skola

Vi tror att nya digitala lösningar tillsammans med ett starkt värdegrundsbaserat ledarskap är två viktiga faktorer för en nära, trygg och modern skola.

Giftfri vardag

Vi vill arbeta för att alla kommunens verksamheter ska vara giftfria. Vi vill även se till att användningen av mikroplaster begränsas.

Förenkla för företagen

Jobben skapas hos företagen. Därför måste vi ge dem de bästa förutsättningarna för att växa och utvecklas. Det ska vara lätt att förstå vilka villkor som gäller. Att hjälpa företagen att göra rätt är det effektivaste sättet att utöva tillsyn. Ett exempel kan vara att tillämpa avgiftsbaserad tillsyn istället för grundtaxa.

Tillgänglig Kollektivtrafik

Utöka kollektivtrafiken genom att införa anropsstyrd trafik. Det skulle ge effektivare resursutnyttjande samt ökad tillgänglighet på landsbygden.

Förnybar energi

Kommunens fastigheter ska drivas av solenergi, dels för att minska vårt eget klimatavtryck men även för att inspirera fler och ge marknaden för solel en skjuts framåt.

Nya Boendemöjligheter

Vi vill arbeta aktivt för att seniorboenden byggs i hela kommunen. Det leder till ökad trygghet för äldre, ger en generationsväxling i boendet och ökad inflyttning. Det ger även en betydande besparing för kommunen på sikt.

Text