Vi satsar 50 miljoner på primärvården

Vi i Centerpartiet vill tillföra 50 miljoner till primärvården för en bättre vård för de äldre. Vi lägger även fram förslag för en bättre samverkan mellan region och kommun, för en trygg och jämlik vård i hela Västernorrland!

Fredagen den 26 augusti höll vi i Centerpartiet en presskonferens för att berätta om vår satsning som vi vill genomföra för en bättre och mer jämlik vård i hela Västernorrland.

Vi vill tillföra den underfinansierade primärvården 50 miljoner kronor kommande mandatperiod. I hela landet sker en utveckling för en god och nära vård, vilket är helt rätt väg att gå. Grundstenen i det bygget är en väl fungerande primärvård. En ökad kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet vid våra hälso- och vårdcentraler i hela länet.

Vi lägger även fram förslag för en bättre samverkan mellan region och kommun.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/c-vill-se-battre-samverkan-mellan-region-och-kommun